Bonding Partnership In Chemistry
Antwerp port – Feel the chemistry
Request a quotation

To request a quotation, please click on the button on the right.

In de Antwerpse haven doet de chemische sector het bijzonder goed: de behandeling van de vloeibare massagoederen noteert indrukwekkende groeicijfers en recente overnames onderstrepen eens temeer de positie van Antwerpen als grootste geïntegreerde  (petro)chemische cluster in Europa.

Gedurende het eerste halfjaar van 2016 steeg de overslag van vloeibaar massagoed met 8,4 % tot 35,4 miljoen ton. Voor de behandeling van aardoliederivaten werd in diezelfde periode 26 miljoen ton genoteerd, een stijging van 13,9 %. De toegenomen aanwezigheid van de vloeibare tankopslag in Antwerpen versterkt de positie van deze petrochemische cluster, die dankbaar gebruikmaakt van de  zeer centrale Europese ligging van Antwerpen, de sterke concentratie van chemische bedrijven en de beschikbaarheid van goed geschoolde werknemers.

Versteviging marktpositie

Twee recente investeringen bewijzen het belang van deze sector: de overname van Talke Benelux door de Antwerpse groep Katoen Natie en de acquisitie van Antwerp Gas Terminal door het Duitse Oiltanking.

Met de overname van de drie vestigingen van Talke (Kallo, Zwijndrecht en Moerdijk) verstevigt Katoen Natie zijn marktleiderspositie als logistieke dienstverlener voor de Europese chemische sector. De drie terminals (132.000 m2), 132 silo’s en 40.000 m2 overdekte magazijncapaciteit zullen geïntegreerd worden in het bestaande netwerk van Katoen Natie.

Ook Oiltanking verstevigt met de AGS-overname zijn positie als tankopslagaanbieder in de sector: door zijn opslagportfolio verder te diversifiëren speelt de onderneming proactief in op de globalisering en de veranderende eisen op het vlak van energie en grondstoffen. De terminal van AGT heeft immers een capaciteit van 138.400 m3, is toegankelijk voor de grootste gascarriers tot 75.000 m3, beschikt over een aansluiting op het pijpleidingennetwerk in de haven en heeft zowel via binnenvaart, spoor als wegvervoer ontsluitingsmogelijkheden naar het achterland.

Uniek in de wereld

De Antwerpse haven huisvest een chemische cluster wiens hoge graad van integratie en diversiteit uniek is in de hele wereld. De bedrijven zijn duurzaam aanwezig in de haven omwille van de beschikbaarheid van grondstoffen, het uiterst efficiënt logistiek platform, de hoge productiviteit en meertaligheid van de Antwerpse werknemers en de quadrimodale ontsluiting met het achterland.

In onderstaand filmpje ontdek je welke toonaangevende internationale olie- en chemiebedrijven dagdagelijks kiezen voor Antwerpen als thuishaven en waarom verladers de haven verkiezen als toegangspoort voor hen internationale supply chains.

Feel the Chemistry

De internationale campagne ‘Feel the Chemistry’ moet de logistieke, de op –en overslagfunctie van de haven van Antwerpen voor olie- en chemie producten in de kijker te zetten, en de interesse van investeerders in de cluster verder aanwakkeren. De Antwerpse haven wordt hierdoor nog meer op de wereldkaart gezet als dé Europese investeringslocatie bij uitstek, waar de chemie tussen de stad, de mensen en de bedrijven duidelijk voelbaar is, dankzij het uitmuntende logistiek, maritiem en industrieel platform dat er de voorbije decennia met succes werd uitgebouwd.

Meer info: http://www.portofantwerp.com/nl/feelthechemistry